ТОВ «Еко Центр Дніпро» надає професійні послуги проведення екологічного аудиту на об’єктах замовника та оформлення висновків екологічного аудиту, у випадках, передбачених екологічним та іншим законодавством України (за вимогами міжнародних фінансових установ).

Після проведення екологічного аудиту підприємства може виявити слабкі місця у своїй діяльності:

 1. визначити відповідність діяльності підприємства вимогам екологічного законодавства;
 2. перевірити, чи не завищені екологічні платежі або штрафні санкції екологічної інспекції;
 3. уникнути наднормативних екологічних платежів і штрафних санкцій;
 4. знизити витрати на поводження з відходами, на водопостачання, електро-, тепло-, газопостачання;
 5. з’ясувати наявність резервів сировини і енергоресурсів на підприємстві;
 6. понизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із забрудненням навколишнього середовища;
 7. підвищити інвестиційну привабливість підприємства;
 8. сформувати екологічну стратегію і політику підприємства;
 9. підвищити конкурентоспроможність підприємства і збільшити лояльність споживачів за рахунок виробництва продукції, що відповідає всім екологічним і санітарно-гігієнічним вимогам;
 10. вийти на міжнародний рівень і укріпити позиції компанії серед зарубіжних партнерів;
 11. сертифікувати систему екологічного менеджменту підприємства на відповідність стандарту ISO 14001.

Екологічний аудит в Україні проводиться з метою забезпечення виконання законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища в процесі господарської і іншої діяльності.

Фахівці ТОВ «Еко Центр Дніпро» мають відповідну кваліфікацію, великий досвід роботи на відповідних посадах в державних структурах екологічної тематики. Ми готові відповідально та якісно провести екоаудит на Ваших підприємствах.