«ТОВ «Еко Центр Дніпро» надає професійні послуги по підготовці до екологічного аудиту на об’єктах замовника та оформлення висновків екологічного аудиту, у випадках, передбачених екологічним та іншим законодавством України (за вимогами міжнародних фінансових установ).»

Екологічний консалтинг — надання консультативних послуг аудиторами з питань екології, куди входять:

 • передпроектне обстеження земельних ділянок, родовищ тощо з підготовкою висновків про існуючі чи можливі екологічні проблеми території;
 • екологічна оцінка існуючих (чи проектованих) технологій;
 • оцінка ефективності (необхідності і достатності) різноманітних природоохоронних заходів;
 • допомога при підготовці екологічної сертифікації виробничих об’єктів і територій;
 • допомога в підготовці екологічної заяви;
 • допомога в підготовці угод з екологічного страхування, розробці планів запобігання чи зменшення екологічних ризиків;
 • обґрунтування застосування природоохоронних заходів.

Наше підприємство надає наступні послуги з екологічного консалтингу:

 1. Проведення незалежної оцінки, яка дозволяє визначити ступінь дотримання підприємством, в процесі своєї діяльності, нормативно-правових вимог природоохоронного законодавства України і вимог міжнародних стандартів у галузі охорони навколишнього середовища.
 2. Підготування підприємства до проходження сертифікаційного, реєстраційного та/або наглядового аудиту системи екологічного управління (ІСО14000), а саме:
  1. встановлення природоохоронних цілей та завдань;
  2. розробка екологічної програми та політики підприємства;
  3. визначення пріоритетів та планування природоохоронної діяльності підприємства, виявлення додаткових можливостей її здійснення;
  4. розробка рекомендацій щодо зменшення ризику виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та гостроти існуючих надзвичайних ситуацій;
  5. розробка процедур моніторингу, регулюванню, мінімізації обсягу викидів та скидів забруднюючих речовин, утворення відходів, раціонального використання природних ресурсів, сировини, матеріалів, реагентів, а також готової продукції;
  6. діяльність щодо забезпечення безпеки персоналу, включаючи оцінку ризику виникненню аварій, їх попередження та заходи за умови їх виникнення;- екологічне інформування, освіта та навчання персоналу та інше.
 3. Розробка програм безпечного екологічного розвитку господарських об’єктів.
 4. Оцінка стану системи управління охороною навколишнього середовища на підприємстві.
 5. Визначення пріоритетних напрямків природоохоронної діяльності підприємства.
 6. Формування пакету законодавчих, нормативних та інших природоохоронних вимог до виробничої діяльності підприємства.
 7. Консультування персоналу служби охорони навколишнього середовища підприємства.

 

Переваги екологічного консалтингу для вашого підприємства:

Впевнено розвиватися та плануєте розширити свою частку ринку? Виходьте на міжнародний ринок? Тоді Вам потрібно отримати сертифікат ISO14001, тому, що така сертифікація є одним з неодмінних умов маркетингу продукції на міжнародних ринках. Сертифікація системи управління на відповідність стандартам ISO — це підтвердження того, що система управління Вашої організації або підприємства вибудувана відповідно до міжнародних стандартів, які розробляє Міжнародна Організація по Стандартизації (ISO). Ми допоможемо Вам зекономити час та підготуватися до сертифікаційного аудиту, а також допоможемо забезпечити іі функціонування після отримання сертифікату.