З грудня  2017 року в Україні почав діяти Закон «Про оцінку впливу на довкілля» (в подальшому ‒ ОВД). Цим законом змінений порядок планування господарської діяльності в тому чи іншому місці та залучення громадськості з перших кроків планування будівництва нових об’єктів або реконструкції діючих. Залучення думок та бажань громади в подальшому унеможливлює прийняття одноосібних рішень власника об’єкту, який може негативно впливати на довкілля та створювати соціальне напруження в суспільстві.

Цим Законом передбачено розділення впливів підприємств та промислових об’єктів на дві категорії. До першої категорії відносяться підприємства зі значним впливом на довкілля, а до другої ‒ з меншими негативними наслідками на навколишнє середовище.

Враховуючи прийняття цього Закону будь яка діяльність пов’язана з плануванням нового будівництва або реконструкції діючого об’єкта повинна проходити процедуру оцінки впливу на довкілля. Основними відмінностями якої є початок процедури громадського обговорення з перших кроків запланованої діяльності, а закінченням її громадськими слуханнями з обов’язковою відео- та аудіофіксацією пропозицій та зауважень від громадськості.

Суттєвою відмінністю від попередніх вимог екологічного законодавства є врахування пропозиції від громадськості у Висновку на планову діяльність, який видається уповноваженим органом  (Міністерством екології та природних ресурсів України для першої категорії або Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації для другої категорії). В разі не виконання вимог зазначених у Висновку на протязі 5 років підприємство повинно бути призупинено, а Висновок ‒ анульований.

Крім розробки Звіту ОВД, наша компанія пропонує Вам супровід проходження процедури ОВД:

  • відстеження процедури і контроль за термінами передачі документів згідно з графіком встановленому законодавством;
  • аналіз попереднього Звіту перед передачею до Реєстру ОВД (контроль якості змісту, доопрацювання і доповнення);
  • робота з громадськістю під час громадського обговорення;
  • проведення громадських обговорень (включає складання оголошення згідно встановленого порядку, розміщення у громадських місцях, подання публікацій у печатні видання);
  • організація громадських обговорень (складання презентаційного матеріалу, доповіді, оренда приміщення для проведення).