Наша компанія розробляє наступну технічну документацію:

Відходи:

 • Проведення та оформлення матеріалів інвентаризації відходів
 • Розробка технічних паспортів відходів
 • Розробка реєстрових карт об’єктів утворення, обробки та утилізації відходів
 • Складання паспортів місць тимчасового зберігання відходів
 • Складання паспортів місць видалення відходів
 • Розробка та реєстрація декларацій про утворення відходів
 • Надання допомоги в веденні статистичної звітності по форми 1-ВТ (обліку відходів на підприємстві) та веденні журналів первинного обліку відходів

Вода:

 • Розробка технологічних нормативів водоспоживання і водовідведення
 • Надання допомоги в веденні статистичної звітності по форми 2-ТП (водгосп) обліку забраної й використаної води
 • Розробка паспортів на існуючі свердловини

Повітря:

 • Розробка і погодження дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (із залучення сертифікованих спеціалістів)
 • Розробка інвентаризації джерел викидів
 • Розробка обґрунтування обсягів викидів
 • Здійснення паспортизації пилогазоочисних устаткувань
 • Надання допомоги в веденні статистичної звітності по форми 2-ТП (повітря) обліку обсягів викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Оцінка впливу на довкілля:

 • Розробка звіту з ОВД
 • Надання технічної консультації фахівцями з оформлення етапів процедури оцінки впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
 • Надання консультацій та рекомендацій з проведення громадських слухань відповідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з зазначенням особливо спірних моментів при проходженні процедури
 • Надання допомоги з технічної організації громадських слухань, допомога в реестрації учасників слухань, прийняття в письмовому вигляді зауважень та пропозицій від громадськості
 • Надання консультацій та роз’яснень з питань та зауважень від громадськості під час громадського обговорення з залученням фахівців

Інше:

 • Екологічний аутсорсинг підприємств
 • Експрес-екоаудит підприємств
 • Надання профільної екологічної консультації
 • Розробка природоохоронних заходів для підприємства
 • Юридична консультація у судових позивах щодо дотримання екологічного законодавства та супровід при проходженні перевірок
 • Екологічна сертифікація земельних ділянок
 • Екологічна сертифікація житла
 • Страхування цивільної відповідальність суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, яке надається нашими партнерами