Закон [ http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-19 ] спрямований на адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині здійснення стратегічної екологічної оцінки.
Секретар Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Остап Єднак зазначив, що при підготовці законопроекту до повторного другого читання до комітету надійшло 54 пропозиції та поправки від народних депутатів, із яких 32 поправки враховано та 22 відхилено.
Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко зі свого боку уточнила, що під час розгляду в комітеті були враховані також усі пропозиції Президента України, зроблені ним через процедуру ветування.
Законом визначено сферу застосування стратегічної екологічної оцінки, встановлено порядок її здійснення, механізм проведення транскордонних консультацій, інформування про прийняте рішення та проведення моніторингу виконання стратегій, планів, загальнодержавних програм, державних цільових програм та програмних документів, включаючи будь-які зміни до них.
Дія цього Закону поширюється на документи державного планування, які матимуть вплив на довкілля та здоров’я населення.
Згідно із законом, здійснення стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування виключає необхідність проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи такого документа.
Окрім того, закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
Водночас дія закону не поширюється на документи державного планування, які стосуються національної безпеки та надзвичайних ситуацій, бюджети, бюджетні програми та фінансові плани, а також програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів та міст, сіл та селищ на короткостроковий період.
У Представництві наголосили, що цей закон є важливою, але поки що відсутньою складовою екологічної політики України, яка дозволить враховувати інтереси громадян, підприємств та споживачів, і водночас приділяти належну увагу питанням екологічного стану.
«Даний закон пропонує значно вищий рівень охорони навколишнього середовища, сприятиме сталому розвитку, і ставить екологічні питання на перше місце в процесі прийняття планів та програм економічного розвитку в Україні. Угода про Асоціацію передбачає, що цей закон мав бути імплементований до кінця 2017 року», — зазначається в повідомленні Представництва Європейського Союзу в Україні.

Джерело: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2425370-strategicnu-ekologicnu-ocinku-zdijsnuvatimut-za-evropejskimi-normami-rada.html

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *