10 травня цього року Уряд затвердив Постанову КМУ від 10 травня 2018 року № 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)».

Документ має за мету запровадити прозорі правила контролю бізнесу.

Однак щойно Методики почали діяти (з 12 червня 2018 року), як до них уже були внесені зміни. Згідно з ПКМУ від 6 червня 2018 року № 464 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 342»  положення затверджених цією постановою Методик не застосовується до 1 вересня 2018 року.

Тож що зміниться з 1 вересня 2018 року? Встановлено єдиний підхід до розроблення органами держнагляду (контролю) критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Критерії переглядатимуться не рідше ніж один раз на три роки.

Під час розроблення критеріїв визначатимуться:

 • сфера державного нагляду (контролю), у якій застосовуються критерії, відповідні цілі державного нагляду (контролю) та оцінка ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності;
 • найменування органу державного нагляду (контролю), уповноваженого здійснювати заходи державного нагляду (контролю) у відповідній сфері;
 • вичерпний перелік критеріїв;
 • чіткі, зрозумілі та вимірювані показники критеріїв, за якими визначається ступінь ризику;
 • кількість балів, що нараховується за кожним показником критеріїв;
 • шкала балів із зазначенням діапазонів балів, які відповідають високому (від 41 до 100 балів), середньому (від 21 до 40 балів) та незначному (від 0 до 20 балів) ступеню ризику;
 • положення щодо періодичності проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

Віднесення суб’єкта господарювання до одного з трьох ступенів ризику (високий, середній, незначний) буде здійснюватися з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями у відповідній сфері відповідно до шкали балів.

Щороку не пізніше 15 жовтня поточного року, що передує плановому, перелік буде оновлюватися шляхом:

 • здійснення перерахунку сум балів, нарахованих суб’єктам господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у відповідній сфері, за результатами державного нагляду (контролю) за попередній рік;
 • включення до нього суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у наступному плановому періоді;
 • розташування всіх включених до нього суб’єктів господарювання у порядку зменшення сум балів, нарахованих кожному суб’єкту.

Відомості про перелік суб’єктів господарювання, що підлягають державному нагляду (контролю) у відповідній сфері господарської діяльності із зазначенням ступеня ризику від провадження ними господарської діяльності, будуть оприлюднювати на офіційному веб-сайті відповідного органу державного нагляду (контролю).

Цієї методикою також встановлено єдиний підхід до розроблення форм актів, що складатимуться за результатами перевірок. Уніфіковану форму акту перевірки розробить орган державного нагляду (контролю) та вона буде оприлюднена на його офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її затвердження. Складатиметься вона з:

 • титульного аркуша;
 • переліку питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю);
 • переліку нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю);
 • опису виявлених порушень вимог законодавства;
 • переліку питань для суб’єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю);
 • пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного за його результатами акта;
 • оцінки суб’єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід державного нагляду (контролю);
 • місця для підписів посадових осіб органу державного нагляду (контролю), керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи, а також третіх осіб, які брали участь у заході державного нагляду (контролю).

На кого поширюється дія Методики з органів держнагляду?

Цієї методики мають дотримуватися всі органи держнагляду, на яких поширюється дія норми ст. 5 Закону №877. Але окремі органи, встановлені ч. 4 ст. 2 Закону України №877 «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», здійснюють перевірки у встановленому цим Законом порядку з урахуванням особливостей, визначених законами у відповідних сферах та міжнародними договорами. При цьому вони мають виконувати вимоги, зокрема, ч. 1-4 ст. 5 Закону №877.

Ці органи держнагляду повинні мати затверджені критерії та форму акту, але встановленій методиці їх критерії не повинні відповідати. Такими органами є:

 • ДФС;
 • Держпраці (в межах перевірок дотримання трудового законодавства);
 • Держатомрегулювання;
 • Держархбудінспекція;
 • Нацкомфінпослуг;
 • Державіаслужба.

Усі інші органи держнагляду мають розробити свої критерії на підставі Методики та затвердити уніфіковані форми актів щодо результатів перевірок.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *